Bred nedgång i morgonpressens annonsintäkter

Morgonpressens annonsintäkter från webben, appar och tryckta tidningar minskade med 12 procent under kvartal 2 2023, jämfört med samma period förra året. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU). Den positiva postpandemiska utvecklingen...

Krafttag mot de som hotar det fria ordet

Tidningsutgivarna (TU) välkomnar att regeringen föreslår skärpta straff för brott som begås mot journalister och andra yrkesgrupper som anses vara samhällsnyttiga funktioner. TU instämmer i att det behövs ett starkare straffrättsligt skydd för journalister och deras...

Anders Eriksson ny ordförande för Tidningsutgivarna

Vid Svenska Tidningsutgivareföreningens årsmöte i dag, den 25 april, valdes Anders Eriksson till ny ordförande. Han efterträder Victoria Svanberg (NWT Media) som haft posten sedan 2019. Anders Eriksson var tidigare vice ordförande och representerar Bonnier News....

Pin It on Pinterest