De digitala läsarintäkterna ökar, men försäljningen av tryckta tidningar minskar desto mer. Därmed minskade morgontidningarnas samlade läsarintäkter med fem procent under det tredje kvartalet i år. Det visar statistik från branschorganisationen TU – Medier i Sverige som presenteras i dag.

TU:s sammanställning, som bygger på uppgifter från över 100 jämförbara morgontidningar, visar att intäkterna från tryckta tidningar minskade med 9 procent och landade på drygt 1,2 miljarder kronor, under det tredje kvartalet i år. Samtidigt syntes en positiv utveckling av hur mycket pengar hushållen lägger på tidningarnas digitala erbjudanden. Jämfört med motsvarande period förra året var ökningen på hela 15 procent.

Print svarar för närmare 80 procent av morgontidningarnas samlade läsarintäkter. Därmed kan intäktsökningen hos de digitala kanalerna inte väga upp tappet inom print. Sammantaget minskar konsumentintäkterna med fem procent.

”Morgontidningarnas ökade läsarintäkter från digitala kanaler är glädjande”, säger TU:s vd Johan Taubert. ”Sverige är ett av de länder där störst andel av invånarna betalar för digitala nyheter, något som kan komma att bli avgörande för att vi ska fortsätta ha en fri och obunden press i hela landet. Printaffären genererar fortfarande störst intäkter, men den bär också mycket tunga kostnader för tryck, papper och distribution.”

För mer information, kontakta:
Johan Taubert, vd TU – Medier i Sverige, tel. 076-545 24 05, johan.taubert@tu.se
Kajsa Holm, analytiker TU – Medier i Sverige, tel. 070-774 44 34, kajsa.holm@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.