Sverige utsätts just nu för en svår påfrestning på grund av infektionssjukdomen covid-19. Dagspressen, organiserad i branschorganisationen TU – Medier i Sverige (TU), har för miljoner svenska mediekonsumenter en samhällsviktig roll som nyhetsförmedlare och opinionsbildare i text, ljud och bild. TU anser att det är nödvändigt att omedelbart agera för att säkerställa en fortsatt nyhetsförmedling och opinionsbildning till allmänheten.

TU är därför redo att omedelbart inleda samtal med regeringen och riksdagen för att konkretisera vilka krisåtgärder från det offentliga som fordras. I en skrivelse till regeringen, statsminister Stefan Löfvén, finansminister Magdalena Andersson, kulturminister Amanda Lind och utbildningsminister Anna Ekström föreslås nödvändiga åtgärder för att kunna fortsätta producera kvalitetsjournalistik i det svåra läge som nu är.

Dygnets alla timmar rapporterar våra redaktioner från hela landet, ett demokratiuppdrag som pressen axlat ända sedan 1758, då den äldsta ännu utgivna dagstidningen – Norrköpings Tidningar – började komma ut. Det här ansvaret avser dagspressen och TU:s medlemsföretag att fortsätta ta.

  • Dagspressen omsätter ca 15 Mdr, varav ca 5,6 Mdr i annonsintäkter.
  • Dagspressen sysselsätter ca 12 000 personer, varav ca 4 500 journalister.

Förutsättningarna för att producera kvalitetsjournalistik i grundlagsskyddade medier såsom dagstidningar hotas allvarligt av konsekvenserna av covid-19.

Den nya osäkerheten med covid-19 blir en ytterligare börda för en redan pressad bransch och krisen slår stenhårt mot alla företag i Sverige och drabbar medierna – i den transformering som dagspressen genomgår – dubbelt när företagen på grund av krisen slutar att annonsera.

En undersökning genomförd av TU 2020-03-17 visar på att medlemsföretagen räknar med nedgångar i annonsintäkter på mellan 30 och 60 % och indikerar att dagspressen står inför en omsättningsminskning med upp till flera miljarder kronor på årsbasis.

Detta riskerar obönhörligen att leda till massuppsägningar och nedläggningar av titlar med katastrofala effekter för demokratin.

TU föreslår i dag därför ett antal omedelbara krisåtgärder med effekt både på kortare och längre sikt.

  1. Tidsbegränsat lönestöd/tidsbegränsat avskaffande av arbetsgivaravgift
  2. Skattebefrielse från moms
  3. Omreglering av mediestödet
  4. Genomförandet av returpappersförordningen skjuts upp eller helst avskaffas helt
  5. TU hemställer därtill snarast ett besked från staten om att dagspressens nyhetsförmedling definieras som en samhällsviktig verksamhet

Skrivelsen i sin helhet här.

Jan Fager, tf vd TU – Medier i Sverige 0730-69 00 31, jan.fager@tu.se

Victoria Svanberg, ordförande TU – Medier i Sverige, victoria.svanberg@nwt.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.