Nordiska skatteregler favoriserar företag som Google och Facebook på de nordiska mediebolagens bekostnad. Det visar ny rapport som konsultbyrån PWC skrivit på uppdrag av mediernas branschorganisationer i Norden: Danske Medier, Mediebedriftene, Medieförbundet och TU – Medier i Sverige. Den oberoende rapporten gör också klart att dagens skattelagstiftning är dåligt anpassad för digitala affärsmodeller och att den snedvrider konkurrensen. Därför uppmanar de nordiska organisationerna, i en gemensam debattartikel i Dagens industri, Nordens regeringar att snabbt och aktivt verka för rättvisa och konkurrensneutrala skatteregler.

För att komma åt de aktuella problemen uppmanar de fyra branschorganisationerna Nordens regeringar att ställa tuffa krav på OECD, den internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, om att intensifiera arbetet för att komma till rätta med de skattemässiga utmaningar som digitaliseringen inneburit. De fyra organisationerna föreslår därför att ett datum sätts i närtid då ett förslag till lösning ska presenteras.

De fyra branschorganisationerna uppmanar också regeringarna att ta aktiv del i EU:s pågående arbete med en tillfällig skattelösning. Branschorganisationerna anser att EU:s förslag, åtminstone i teorin, löser problemen med en konkurrenssnedvridning. Debattartikelns undertecknare menar därför att det är viktigt att den tillfälliga lösningen effektivt fångar upp, men också exklusivt begränsas till, affärsmodeller som i dag erhåller konkurrenssnedvridande skattefördelar. Fördelar som de får då de inte anses vara permanent etablerade på de aktuella marknaderna. De otydligheter som finns i dagens förslag om vilka företag som träffas av den tänkta lagen måste redas ut, enligt branschorganisationerna. Och justeras så att de verksamheter lagen är tänkt att skydda, som inhemska mediebolag, inte riskerar att bli dubbelbeskattade.

Debattartikeln publiceras samtidigt i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Rapporten finns tillgänglig på TU – Medier i Sveriges sajt >>

Kontakt

Jeanette Gustafsdotter

vd TU – Medier i Sverige

jeanette.gustafsdotter@tu.se, 070-624 45 56

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.