Public service är viktigt och angeläget! Och det är viktigt att public service- företagen kan nå ut till alla medborgare, inte minst där andra inte tar en plats.

Men lika viktigt är det att sätta gränser för public service-uppdraget, så att man inte skadar kommersiella företag som – till skillnad från public service-företagen – måste tjäna in varje krona på egen hand.

Från TU har vi, med stigande förvåning, tagit del av innehållet i den skrivelse till kulturdepartementet som de tre statliga public service-bolagen lämnat in.

  • PS-bolagen vill avskaffa den sk förhandsprövningen av nya tjänster.

TU anser – tvärtom – att den befintliga förhandsprövningen inte fungerar eftersom det är PS-bolagen själva som ska anmäla en ny tjänst (och hittills inte anmält en enda tjänst) och därför borde förhandsprövningen skärpas rejält, så att inga nya tjänster får startas utan att ett objektivt marknadseffekts-test – samt en prövning av om den nya verksamheten alls ligger inom public service-ramen – har gjorts.

  • PS-bolagen vill ha fria händer att sprida sitt innehåll i sociala medier och SR vill därtill lansera ”nya personaliserade tjänster”.

– Det är direkt anmärkningsvärt att PS-bolagen – i en tid när andra mediebolag slåss för sin överlevnad – utnyttjar sin statssubventionerade position för att snedvrida konkurrensen, säger TU:s VD Jeanette Gustafsdotter.

– Och där blir det faktiskt dags att slå fast de gränser som gäller för public service-uppdraget. De allmänfinansierade PS-bolagen kan inte ohämmat driva verksamheter som direkt konkurrerar med kommersiella företag – och i synnerhet inte med licenspengar dessutom gynna andra företag som Google och Facebook med data och innehåll, säger Jeanette Gustafsdotter.

TU välkomnar dock PS-bolagens utspel.  Det är öppna kort – och de måste i ett mediepolitiskt perspektiv noga granskas av den kommande public service-utredningen! Mediepolitiken måste ses i sin helhet – och i den helheten ingår public service och gränserna för dess uppdrag.

De gränserna måste nu markeras tydligare. Och att sätta de gränserna är statens ansvar – inte PS-bolagens.

För ytterligare information:

Jeanette Gustafsdotter, vd TU, 070-624 45 56, jeanette.gustafsdotter@tu.se

Per Hultengård, chefsjurist TU, 070-815 75 29, per.hultengard@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.