Retriever har i en unik undersökning analyserat 15 miljoner tidningsartiklar från de senaste fem åren. Undersökningen – som presenteras vid TU:s och Retrievers seminarium i Almedalen – visar bl a att det publicerats lika många artiklar årligen under hela perioden och att TT-artiklarna inte har blivit fler.

– Det rapporteras titt som tätt om tidningskris, minskade upplagor och annonsintäkter, sparkade journalister och TT-dominans. I vår medieanalys ser vi att det inte är så stora skillnader i innehållet och antalet artiklar och längden på artiklarna har inte förändrats nämnvärt de senaste fem åren, säger Linda Larsson, medieanalytiker på Retriever.

– Analysen är ett gott betyg till dagstidningarna och visar att de upprätthåller sitt samhällsuppdrag och fortsatt klarar av att leverera kvalitetsjournalistik, säger Per Hultengård, VD för TU.

Om analysen:
Retriever har i en unik medieanalys tittat på hur innehållet i redaktionell media har ändrats under de senaste fem åren. Den baseras på ca 15 miljoner artiklar i tryckt- samt webbaserad redaktionell press. Mätperioden är 1 januari 2011 till 30 april 2015.

De viktigaste övergripande slutsatserna från den analysen är att under mätperioden har:

• Antalet publicerade artiklar inte minskat i någon större utsträckning.
• Andelen notiser inte ökat nämnvärt.
• Omfattningen av TT-relaterad nyhetsrapportering inte ökat dramatiskt.

Retriever har även analyserat de 500 tidningsartiklar som delats flest gånger i sociala medier mellan den 1 januari 2014 till den 5 maj 2015.

De viktigaste övergripande slutsatserna från denna analys är:

• Artiklar om samhällsfrågor och politik delas mest och engagerar därmed användare av sociala medier mest.
• Opinionsmaterial sprids i högre grad på Twitter medan nyhetsmaterial dominerar på Facebook
• Någon form av bildmaterial förekommer i 80 procent av det delade redaktionella materialet.

Vårt seminarium:
28/6 2015 16:00 – 18:00, Almedalens Hotell, Strandvägen, Visby

Informationsklyftor – ett hot mot demokratin?
Har antalet nyhetsartiklar om sakpolitiska frågor minskat? Hur mycket delas den sakpolitiska nyhetsrapporteringen i sociala medier? Har innehållet i artiklarna minskat, saknas möjligheten till fördjupande resonemang?

Medverkande: Linda Larsson, Medieanalytiker, Retriever. Helen Widmark, Analyschef, Retriever. Lars Nord, Professor, Mittuniversitetet. Fredric Karén, Chefredaktör, Svenska Dagbladet. Kersti Forsberg, Tidningschef och ordf Redaktionsledarna, Tidningen Hallå. Thomas Mattsson, Chefredaktör, Expressen. Ulrika Fjällborg, Moderator och journalist.

2015-06-28

Per Hultengård, VD per.hultengard@tu.se
TU

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.