När såväl Moderaterna som Centerpartiet och Sverigedemokraterna yrkar avslag på delar av regeringens proposition om ”ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten” så finns inte den breda majoritet i riksdagen som brukar krävas för att förslag om grundlagsändringar ska gå igenom. Branschorganisationen TU – Medier i Sverige betraktar detta som en seger för yttrandefriheten.

Propositionen (2021/22:59) med förslag om grundlagsändringar innehöll flera olika delar, bland annat att informationsdatabaser och söktjänster med personuppgifter om brottslighet (lagöverträdelser) i vissa delar skulle förbjudas och fråntas sitt grundlagsskydd. Skulle sådana resurser inte omfattas av grundlagsskyddet så skulle det försvåra möjligheterna att bedriva journalistisk verksamhet. Det drabbar till exempel nyhetsredaktioner – som behöver kunna ta fram bakgrundsfakta för att bevaka den lokala vardagen och politiken. Men ytterst drabbas även medborgarna, liksom alla de myndigheter, kommuner, rättsdatabas- och säkerhetsföretag med flera som för sin verksamhet – och sina kunders skull – har samma behov.

Moderaterna konstaterar (2021/22:4331) att propositionen fått hård kritik från Justitiekanslern, Justitieombudsmannen och ett flertal domstolar. ”Tung kritik kom även från mediabolag och journalister. Såväl Sveriges Television, Sveriges Radio, Tidningsutgivarna avstyrkte förslaget.”

Och Centerpartiet understryker (2021/22:4329) att förslaget ”riskerar, såsom även tidningsutgivarna framhåller, att slå särskilt hårt mot små redaktioner som saknar möjlighet att på egen hand utföra den bevakning och research som söktjänstföretagen tillhandahåller”.

”Vi är glada att flera riksdagspartier så tydligt markerar mot det som i praktiken skulle ha blivit en kännbar inskränkning av tryck- och yttrandefriheten, och TU utgår nu från att förslaget inte kommer att genomföras”, säger TU:s VD Johan Taubert i en kommentar. ”Det är uppenbart att det saknas den breda majoritet som krävs för att genomföra någon grundlagsändring innan valet. Men det finns all anledning för oss som mediehusens branschorganisation att vara fortsatt vaksamma och driva opinion för att värna mediernas frihet och allmänhetens rätt till information.”

För mer information, kontakta:
Johan Taubert, vd TU – Medier i Sverige, 076-545 24 05
Jonas Morian, press- och opinionsansvarig TU – Medier i Sverige, 076-527 46 07

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.