Vid EU:s finansministermöte i dag beslöts att ge medlemsstaterna rätt till kvalificerat momsundantag, med en lägre mervärdesskattesats än fem procent och avdragsrätt för ingående moms, för bland annat tidningar och tidskrifter. Även den svenska regeringen stod bakom beslutet, vilket nu väcker förhoppningar i mediebranschen om att detta ska införas i Sverige.

Redan 2018 tog EU-kommissionen initiativ till en lista över varor och tjänster som inte skulle kunna ha reducerad moms, exempelvis tobak. Medlemsstaterna har sedan dess förhandlat om att i stället för en ”negativ” lista ha en ”positiv” lista, där bland annat dagstidningar och tidskrifter skulle ingå. Med dagens beslut, formellt ett tilläggsdirektiv till EU:s mervärdesskattedirektiv (2006/112/EC), så blir nu detta verklighet. Det är dock upp till de enskilda medlemsstaterna att avgöra om möjligheten till nollmoms för tidningar och tidskrifter ska införas.

”Det här är ett mycket välkommet besked som öppnar stora möjligheter för branschen”, säger Johan Taubert som är vd för TU – Medier i Sverige. ”Nu är det upp till regering och riksdag att avgöra hur den här möjligheten ska utnyttjas. Det är ur vårt perspektiv ingen tvekan om att nollmoms på nyhetsmedier skulle vara en oerhört betydelsefull vitamininjektion för en fortsatt livskraftig, lokalt förankrad journalistik över hela landet.”

På regeringens uppdrag arbetar sedan en tid en utredare med att analysera momsfrågan och har då bland annat haft att se om ett undantag för moms på tidningar och tidskrifter vore möjligt enligt svensk lag och EU-rätten.

Branschorganisationen TU uppmanar nu finansminister Mikael Damberg att förtydliga uppdraget till departementets utredare så att dennes fokus ska vara att möjliggöra en nollmoms för nyhetstidningar.

”Vi ser också gärna att kulturminister Jeanette Gustafsdotter kompletterar direktivet till mediestödsutredare Mats Svegfors så att han också presenterar ett förslag som inbegriper indirekt stöd så som nollmoms, som komplement till direkta stöd”, säger Johan Taubert.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.