EU:s finansministrar öppnade i dag för sänkt moms på digitala tidningar och böcker. Beslutet innebär att Sverige nu kan sänka momsen på digitala publikationer från dagens 25 procent till samma nivå som för tryckta tidningar. I dag är momsen på tryckta tidningar och böcker sex procent.

– Äntligen, det här är ett oerhört positivt beslut. Ett beslut där nyhetskonsumenterna är de stora vinnarna. Beslutet kommer också att spela en avgörande roll för landets tidningar och nyhetssajter. Det är ett beslut som ökar möjligheterna för en modern och kraftfull journalistik i hela landet, säger Jeanette Gustafsdotter, vd för medieföretagens branschorganisation TU – Medier i Sverige.

Sverige har under flera år varit ett av de länder som mest aktivt verkat för en sänkning av digitalmomsen. Men frågan har fram till i dag blockerats av bland annat Tjeckien, som önskat koppla sänkningen till andra förändringar av momsreglerna. Efter finansministrarnas möte om digitalmomsen i våras hotade Sverige med att gå fram på egen väg. Men nu är alltså EU:s alla ekonomi- och finansministrar överens om att öppna för en sänkning, vilket krävs inom EU när det gäller skattefrågor.

Finansminister Magdalena Andersson och kulturminister Alice Bah Kuhnke har tidigare sagt att digitalmomsen ska sänkas så snart det är möjligt, och även drivit frågan. När en sänkning kan ske i Sverige beror både på EU:s beslutsprocess och hur fort regeringen kan lämna ett förslag till riksdagen.

– Nu är det viktigt att det här beslutet kommer med i höstbudgeten. Det borde vara en fråga som riksdagen kan enas i. Sänkningen av digitalmomsen skulle stärka journalistikens förutsättningar, ge fler möjlighet att ta del av kvalitetsjournalistik och fördjupa demokratin, säger Jeanette Gustafsdotter, vd på medieföretagens branschorganisation TU – Medier i Sverige.

Länk till pressmeddelande från EU >>

Kontakt

Jeanette Gustafsdotter

vd TU – Medier i Sverige

jeanette.gustafsdotter@tu.se, 070-624 45 56

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.