Nästan varannan tidningsjournalist som nämns i kommentarerna på sajterna Avpixlat, Flashback, Nordfront och Samhällsnytt nämns i sammanhang som också uttrycker hat, hot och kränkningar. Det visar en ny rapport som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) gjort på uppdrag av branschorganisationen TU – Medier i Sverige. Rapporten visar också att det är en mycket liten grupp personer som sprider en stor mängd av näthatet mot journalister.

– Hoten och trakasserierna mot journalister är en fara för demokratin på flera sätt. De kan leda till att viktiga granskningar inte blir gjorda, att en lömsk tystnad sprider sig och att färre är villiga att ägna sig åt journalistik, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige.

FOI har analyserat hur hat och kränkningar mot 2 382 journalister verksamma inom dagspressen sett ut i fyra olika digitala miljöer i form av diskussionsforum och kommentarsfält. Totalt ingår fler än 6,5 miljoner kommentarer och inlägg, som publicerats på sajterna Avpixlat, Flashback, Nordfront och Samhällsnytt mellan 1997 och 2018, i studien. I studien räknas alla inlägg som innehåller namnet på en journalist och ett kränkande uttryck som hat mot journalister. Det kan handla om nedsättande kommentarer och epitet som ”batikhäxa”, ”glappkäft” och ”surkärring”.

Av de 752 journalister som nämns i kommentarerna förekommer 335 i sammanhang som också uttrycker hat. Det betyder att cirka 45 procent av de nämnda journalisterna är utsatta för näthat. Studien visar vidare att vissa journalister är mer utsatta för näthat än andra. Det är framför allt ledarskribenter och politiska kommentatorer som nämns ofta.

De tio journalister som är mest utsatta för näthat omnämns i nästan varannan hatfull kommentar. De fem mest utsatta nämns i nästan var tredje och den enskilt mest utsatta nämns i fler än var tionde hatfull kommentar. Bland de 20 mest utsatta journalisterna är elva män och nio kvinnor.

– Rapporten visar på flera saker vi tidigare bara haft på känn. Nu kan vi svart på vitt se att det är en liten grupp som kränker andra i stor omfattning, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige.

Genomgången av kommentarerna visar att det är en liten grupp personer som står för en stor mängd av de hatfulla inläggen. Antalet personer som skriver många nedsättande kommentarer skiljer sig åt mellan del olika sajterna. Men i varje studerad digital miljö är det ett tiotal användare som står för 20-30 procent av det sammanlagda antalet hatinlägg om journalister. Totalt sett skriver mellan en halv och fyra procent av användarna i de här miljöerna hatfulla inlägg om journalister.

Fakta om studien

  • På uppdrag av TU – Medier i Sverige har FOI studerat data från 1997 till 2018.
  • Den analyserade datamängden består av drygt 6,5 miljoner kommentarer och inlägg i de digitala miljöerna Avpixlat, Flashback, Nordfront och Samhällsnytt.
  • Cirka 13 procent av de inlägg där tidningsjournalister nämns innehåller hatfulla uttryck.
  • Cirka 45 procent av de omnämnda journalisterna förekommer i sammanhang som också uttrycker hat.
  • 0,5-4 procent av användarna i de studerade miljöerna skriver hatfulla inlägg om journalister.
  • De digitala miljöerna har valts ut av FOI utifrån att de skiljer sig från etablerade medier och forum i frispråkighet och att merparten har haft mer eller mindre omodererade kommentarsfält, vilket innebär att kommentatorerna själva är juridiskt ansvariga för innehållet i kommentarerna.

Läs och ladda ned hela rapporten: Hat_och_hot_webb

KORRIGERAD: I en tidigare version uppgavs mätperiodens start till 1995, korrekt är 1997.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.