Högsta Domstolen (HD) har i dag uttalat ett bestämt och viktigt nej till en begäran om att få göra husrannsakan hos medieföretaget Aftonbladet. Tidigare har Solna Tingsrätt och Svea Hovrätt godkänt åklagarens begäran om husrannsakan.

– HD-beslutet är mycket viktigt. Vi har det senaste året sett en tilltagande nonchalans från såväl polis som myndigheter när det gäller källskyddet. Det är därför desto viktigare att HD nu – liksom när man tidigare i år försvarade källskyddet i ett fall med Dagens Nyheter – markerar att redaktioner är, med undantag för extrema situationer, fredade zoner, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet, Jeanette Gustafsdotter, VD för TU och Kerstin Neld, VD för Sveriges Tidskrifter i ett gemensamt uttalande.

Källskydd är en grundlagsskyddad rättighet för alla medborgare, som innebär att den som pratar med medier har rätt att vara anonym. Denna rättighet måste polis, åklagare och domstolar respektera.

– Vi har från medieorganisationerna flera gånger krävt en särskild reglering när det gäller tvångsmedelsanvändning mot redaktioner. Vi välkomnar därför HD:s beslut, men konstaterar också en bristande respekt för nuvarande lagstiftning och att källskyddet därför måste förstärkas, säger Per Hultengård, chefsjurist på TU.

För mer information kontakta:
Jeanette Gustafsdotter, vd TU, 070-624 45 56
Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter, 070-570 41 08
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33
Per Hultengård, chefsjurist, TU, 070-815 75 29

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.