Högsta domstolen friar i dag en publicering på den grundlagsskyddade webbsidan Nordfront.se rörande yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring. 

”Tidningsutgivarna välkomnar HD:s besked om att publiceringen skedde inom ramen för nyhetsförmedling och att den var försvarlig. Det var en hemsk, men inte olaglig, film”, säger TU:s tf vd Thomas Mattsson. 

Högsta domstolen fastställer i dom B 5938-20 hovrättens friande beslut. Justitiekanslern ville däremot att utgivaren för Nordfront skulle fällas för olaga våldsskildring, och ges ett längre fängelsestraff än vad som tidigare dömts ut i tingsrätten.

Databasen Nordfront ges ut av nazistiska Nordiska motståndsrörelsen och fick utgivningsbevis den 1 maj 2012. Den 16 mars 2019 publicerade Nordfront en filminspelning från ett terrordåd i Christchurch, Nya Zeeland, då 51 personer dödades i en moské; därefter åtalades utgivaren av justitiekanslern för olaga våldsskildring på grund av att närgånget våld skildrats och spritts. Tingsrätten fällde utgivaren för olaga våldsskildring och hets mot folkgrupp och utgivaren fick fyra månaders fängelsestraff. Hovrätten underkände dock åtalspunkten olaga våldsskildring, med motiveringen att publiceringen skedde inom ramen för nyhetsförmedling. Nu friar också Högsta domstolen.

”Det här handlar om en 17 minuter lång video som visade hur människor sköts till döds och som ställde frågor om techjättarnas ansvar för vad som oredigerat sprids i sociala medier? Det var rimligt att känna avsky inför både gärningen och filmen ”, säger Thomas Mattsson, tf vd för TU.

”Men: traditionella nyhetsmedier världen över redovisade sekvenser och stillbilder ur filmen och nu har HD prövat om Nordfronts utgivare, som lät visa hela inspelningen, gjort sig skyldig till yttrandefrihetsbrott? TU delar HD:s slutsatser i friandet: Publiceringen måste vid en samlad bedömning anses ha skett i samband med nyhetsförmedling.’ Och vidare: Intresset av att det rapporterades om händelsen var vid den aktuella tidpunkten mycket starkt.’ Yttrandefrihetsintresset måste få väga så här tungt”, säger Thomas Mattsson.

Högsta domstolen var oenig, men majoriteten av justitieråden konstaterar bland annat att filmens kvalitet var sådan att några detaljer inte kunde urskiljas. Och det faktum att Nordiska motståndsrörelsen ger ut Nordfront har ej spelat in: ”Inte heller kan vad som i övrigt är känt om åsikterna hos den organisation som står bakom webbplatsen eller att det i artikeln inte tydligt tas avstånd från våldet i filmen ges betydelse.” 

HD skriver: ”Sammantaget kan våldsskildringen, såsom den kommer till uttryck i filmen, inte anses vara av det slaget att intresset av att kunna publicera den inom ramen för nyhetsförmedlingen måste ge vika. Gärningen har således varit försvarlig.”

Mer info:

Thomas Mattsson, tf vd för TU: 070-728 82 53 och thomas.mattsson@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.