Morgontidningarnas läsarintäkter ökar med 3 procent till cirka 1,5 miljarder kronor under tredje kvartalet i år, enligt ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna, TU.

Ökningen beror till stor del på att allt fler hushåll betalar för journalistik i digitala kanaler, som sajter och appar. Morgonpressens läsarintäkter från de digitala tjänsterna växer med 37 procent, jämfört med motsvarande period i fjol. Det är en så starkt tillväxt att den kompenserar de minskande intäkterna från den tryckta tidningen, vilka viker nedåt med 2 procent.

Även om hushållen lägger mer pengar på digitala nyheter så balanserar det inte upp morgonpressens minskande annonsintäkter, vilka sjönk med 24 procent under samma period. Totalt sett minskar morgonpressens intäkter under årets tredje kvartal, relativt motsvarande kvartal 2019.

TU:s statistik över läsarintäkterna bygger på uppgifter från 119 morgontidningar, varav 112 är utgivna landsort och sju i någon av de tre storstäderna. Alla jämförelser är gjorda mellan jämförbara titlar och med motsvarande period förra året.

Kontakt:

Thomas Mattsson, tf vd, thomas.mattsson@tu.se

Tobias Lindberg, analys- och opinionsansvarig, tobias.lindberg@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.