Tidningsutgivarna (TU) välkomnar att regeringen föreslår skärpta straff för brott som begås mot journalister och andra yrkesgrupper som anses vara samhällsnyttiga funktioner. TU instämmer i att det behövs ett starkare straffrättsligt skydd för journalister och deras närstående.

I dag presenterar regeringen propositionen ”Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner” som föreslår straffskärpning för brott som begåtts mot personer som själva eller har närstående som yrkesmässigt bedriver nyhetsförmedling eller annan journalistik, om brottet sker på grund av att detta.

– Det här är ett välkommet förslag som journalister och publicister efterlyst länge, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert. Hat och hot om våld mot medierepresentanter och andra som yrkesmässigt utnyttjar sin yttrandefrihet är ett stort demokratiproblem och samhället behöver ta krafttag mot de som hotar det fria ordet.

Av propositionen framgår också att det inte ska krävas någon anknytning till ett medieföretag för att i lagens mening betraktas som journalist, vilket Tidningsutgivarna tycker är positivt.

– Många journalister arbetar i dag på frilansbasis och har inte alltid någon färdig överenskommelse om publicering med en redaktion när arbetet genomförs. Därför är det viktigt att det görs klart i lagen att också deras journalistiska arbete är skyddsvärt, påpekar Johan Taubert.

TU har deltagit med experter i utredningen, senast genom jurist Per Hultengård.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2023.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.