Kommentar till Mediebyråbarometern för september 2015: Kvällstidningarnas tryckta annonsintäkter under september fortsatte att minska enligt mediebyråbarometern. Mediebyråerna står dock för mindre än hälften av annonsköpen i den tryckta kvällspressen. Direktköpen, som då står för den största andelen, minskar också men inte lika mycket.

Den digitala annonseringen i kvällspressen särredovisas inte men trafiken till sajterna har under perioden januari till september 2015 ökat med 30 procent. Framför allt är det trafiken till de mobila sajterna men också desktop har ökat under perioden.

Kontakt:

Tobias Hedström, chefsanalytiker TU, tobias.hedstrom@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.