Utbildningsminister Anna Ekström, utbildningsdepartementet

Riksdagens utbildningsutskott

TU – Medier i Sverige är branschorganisation för svenska dagstidnings- och medieföretag. Vi har erfarit att ett arbete pågår inom utbildningsdepartementet tillsammans med riksdagens utbildningsutskott för att snabbt ta fram en lag som – för det fall att även grundskolor och förskolor på grund av coronakrisen skulle behöva stängas – kan säkerställa att föräldrar med samhällsviktiga funktioner ska kunna fortsätta jobba.

Coronakrisen slår nu med full kraft mot Sverige. Den påverkar oss alla på många sätt – beslutsfattare, myndigheter, företag, medborgare och medier.

I det läget testas – och påfrestas – informationsbehovet och medborgarnas förtroende för bärande samhälleliga institutioner. Betydelsen av tillförlitlig och saklig information från trovärdiga och stabila medier kan i det sammanhanget inte nog betonas. Dagspressen har här en central funktion.

TU vill med detta uppmärksamma utbildningsdepartementet och utbildningsutskottet på behovet av att berörda medarbetare inom företag för produktion och distribution av dagstidningar i tryckt och digital form kommer att omfattas av en sådan lagstiftning.

Från TU står vi givetvis till ert förfogande i detta ärende.

Stockholm den 18 mars 2020

Jan Fager, tf vd TU – Medier i Sverige

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.