Tidningsutgivarna och Sveriges Tidskrifter uppvaktar (S): Tidningsutgivarna och Sveriges Tidskrifter överlämnade på torsdagen sitt valmanifest till Kulturutskottets ordförande Gunilla Carlsson (S) med förhoppningen att mediefrågorna ska få mer utrymme när landet nu närmar sig en valspurt.

– Att Stefan Löfven presenterade Socialdemokraternas valmanifest utan att säga ett ord om mediepolitiken är talande för hela valdebatten där mediefrågorna hittills lyst med sin totala frånvaro. Därför tyckte vi att det var hög tid att markera lite, säger Per Hultengård, VD på Tidningsutgivarna.

Kerstin Neld, VD Sveriges Tidskrifter konstaterar att mediepolitik tycks vara lågt prioriterat i samtliga partier.

– Riksdagspartiernas valmanifest är en ganska dyster läsning ur ett mediepolitiskt perspektiv, på sin höjd hittar man en eller två meningar om public service.

Att landets medier är hårt pressade ekonomiskt är knappast en nyhet. Redaktionerna krymper och trots kraftfulla och engagerade satsningar för att upprätthålla den lokala bevakningen och på sikt skapa fungerande affärs- och betalningsmodeller riskerar delar av landet att hamna i medieskugga.

– Man behöver faktiskt inte vara politiker för att inse att den ekonomiska utmaning som mediehusen idag upplever på sikt också kan hota det öppna samhället. I valtider blir detta särskilt tydligt.

– När den mediala mångfalden hotas minskar också möjligheten att föra de riktigt breda demokratiska samtalen, det vill säga just det som hela valdebatten faktiskt handlar om, säger Per Hultengård.

Kerstin Neld är inte förvånad men förundrad över mediepolitikens undanskymda roll i debatten.

– I ljuset av mediernas betydelse för demokratin borde också mediepolitiken vara en del av valdebatten. Vår förhoppning är att en ny regering – oavsett färg – inser allvaret och tar ett helhetsgrepp om mediepolitiken. Och dessutom gör det omgående – för var dag som går försämras villkoren för den svenska journalistiken.

I sitt gemensamma valmanifest pekar Tidningsutgivarna och Sveriges Tidskrifter på en rad enkla åtgärder som i ett slag skulle kunna förbättra villkoren för tidningar och tidskrifter och som därmed också skulle betyda mycket för publicistiken.

• Verka aktivt för uppdaterade europeiska momsregler, så att också digital tidnings- och tidskriftspublicering kan omfattas av den reducerade momsen på tryckta tidningar,  tidskrifter och böcker.

• Säkerställ och värna medieföretagens upphovsrätt i den digitala tidsåldern när EU:s upphovsrättsdirektiv ska ses över.

• Avskaffa den orättvisa tidningsskatten, eller ”reklamskatten”, en reform som blir allt billigare att genomföra i takt med att skatten skrämmer bort annonsörer från tidningarna (till medier som inte betalar ”reklamskatt”).

• Tillåt annonser – i en reglerad ordning – från såväl statliga som privata och svenska som utländska spelbolag.

TU och Sveriges Tidskrifter var också nöjda med det samtal som fördes med Gunilla Carlsson (S) efter överlämnandet av valmanifestet.

– Vi fick självklart inga löften men vi uppfattar samtidigt att (S) har en stor förståelse för att våra frågor inte bara är ett särintresse utan något som berör oss alla, säger Kerstin Neld. Förhoppningsvis kan vårt valmanifest vara en hjälpande hand när de formulerar sin egen mediepolitik.

pdfTU och Sveriges Tidskrifters valmanifest

Valmanifestbild

Kontaktinformation
Per Hultengård
VD, Tidningsutgivarna
per.hultengard@tu.se
070-815 75 29

Kerstin Neld
VD, Sveriges Tidskrifter
kerstin.neld@sverigestidskrifter.se
070-570 41 08

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.