TU beklagar att Sveriges Tidskrifter väljer att kliva av utredningen av en gemensam branschorganisation. Sveriges Tidskrifters beslut betyder att de två organisationerna fortsätter att bedriva separata verksamheter.

– Vi är de första att beklaga att de ser det på det sättet. I formell mening kliver vi ifrån avsiktsförklaringen, som tog sikte på ett snabbt samgående, då en ökad komplexitet framkommit gällande juridiska utmaningar. Men vår ambition har varit att fortsätta utredningen om ett samarbete. Vi har till exempel förslagit att vi ska gå vidare på samordningsplanerna genom att i ett första skede dela lokaler, kontorskostnader med mera för att minska kostnader, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige.

– Ytterst beror det på att vi har olika förutsättningar. TU måste med tanke på medlemskapital ta hänsyn till en rad skattetekniska och finansiella skäl. Det innebär att TU först måste lägga ett förslag till medlemmarna på årsmötet och det krävs två beslut för att göra en sammanslagning möjlig. TU är en medlemsorganisation och vi både måste och vill göra det bästa för medlemmarna. Dessutom är det legala krav som gör att vi inte kan gå fram så snabbt som Sveriges Tidskrifter önskar. Vi hoppades tvärtom att vårt förslag, det vill säga att vi skulle gå vidare med samarbetsplanerna, skulle gå igenom. Nu väljer Sveriges Tidskrifter att tacka nej till detta, vilket vi beklagar.

Kan ett samgående bli aktuellt i framtiden?

– Det är det för tidigt att kunna svara på. Vi är båda medlemsorganisationer och det är viktigt att vi följer stadgarna och tillgodoser medlemmarnas bästa. Det var fortfarande TU:s intention att fördjupa samarbetet vilket vi i veckan också meddelade under ett möte med Sveriges Tidskrifter.

Vad händer nu?

– Nu får vi avvakta och se. Det vore mycket olyckligt att frångå samarbeten. Vi tror på starka organisationer som ser till medlemmarnas bästa vilket vi hela tiden jobbar för framåt. Vi jobbar för högtryck på att hitta en lösning när det gäller aviserade ökade kostnader för branschen till exempel för återvinning och distribution. Det får bli fullt fokus på det i nuläget och så får vi avvakta kommande beslut, säger Jeanette Gustafsdotter.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.