Morgonpressens digitala annonsintäkter ökade med 2,1 procent under årets första kvartal, jämfört med samma period i fjol. Landsortspressen ökade mest under kvartalet med en uppgång på 3,8 procent. Samtidigt ökade storstadspressen med 0,8 procent. Det visar ny annonsstatistik från branschorganisationen TU – Medier i Sverige. Statistiken bygger på jämförbara titlar.

– De nya siffrorna visar på fortsatt tillväxt, inte minst i mediehusens mobila kanaler. Annonseringen via webb-tv växte också och det särskilt inom landsortspressen, säger Tobias Lindberg, chefsanalytiker TU.

Morgonpressens annonsintäkter från den tryckta upplagan minskade med 13,5 procent under första kvartalet 2017, jämfört med samma period i fjol.

Morgonpressens digitala annonsintäkter

Miljoner kronor netto, förändring i procent jämfört med föregående år. Källa: TU

Digitala annonsintäkter Q1 2017 Utveckling
Mnkr %
Storstadspress 107 0,8
Landsortspress 84 3,8
Morgonpress totalt 191 2,1

TU Internetbarometer görs i samarbete med TU:s medlemmar och Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, och redovisar morgonpressens digitala nettointäkter, jämförbara titlar.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.