Morgonpressens digitala annonsintäkter ökade med 6 procent under andra kvartalet i år, jämfört med samma period i fjol. Landsortspressens annonsintäkter ökade 9,6 procent, medan storstadspressens ökade med 2,9 procent. Det visar ny annonsstatistik från branschorganisationen TU – Medier i Sverige. Statistiken bygger på jämförbara titlar.

– Den starka ekonomiska tillväxten är en av förklaringarna till att vi ser så här höga tillväxttal. Det är mer än ett år sedan den digitala annonstillväxten var så här robust, säger Tobias Lindberg, chefsanalytiker TU.

Kvälls- och morgonpressens samlade annonsintäkter från den tryckta upplagan minskade under andra kvartalet 2017 med cirka 14 procent, jämfört med samma period i fjol.

Morgonpressens digitala annonsintäkter

Miljoner kronor netto, förändring i procent jämfört med föregående år. Källa: TU

Digitala annonsintäkter Q2 2017 Utveckling Ackumulerat 2017
Mnkr % Mnkr
Storstadspress 112 2,9 219
Landsortspress 101 9,6 185
Morgonpress totalt 213 6,0 403

TU Internetbarometer görs i samarbete med Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, och redovisar morgonpressens digitala nettointäkter, jämförbara titlar.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.