Morgonpressens digitala annonsintäkter ökade med 8,2 procent under tredje kvartalet i år, jämfört med samma period i fjol. Storstadspressens annonsintäkter ökade 8,9 procent, medan landsortspressen ökade med 7,4 procent. Det visar ny annonsstatistik från branschorganisationen TU – Medier i Sverige. Statistiken bygger på jämförbara titlar.

– Den digitala tillväxt som vi såg under föregående kvartal har fortsatt och dessutom förstärkts under tredje kvartalet. För storstadspressens del har vi inte sett lika höga och positiva tillväxttal sedan början av 2016, säger Tobias Lindberg, chefsanalytiker TU.

Morgonpressens annonsintäkter från den tryckta upplagan minskade med 8,7 procent, jämfört med samma period i fjol. Det är ett mindre tapp än under tidigare kvartal.

Morgonpressens digitala annonsintäkter

Miljoner kronor netto, förändring i procent (jämförbara titlar) jämfört med föregående år. Källa: TU

Digitala annonsintäkter Q3 2017 Utveckling Ackumulerat 2017
Mnkr % Mnkr
Storstadspress 101 8,9 320
Landsortspress 90 7,4 275
Morgonpress totalt 191 8,2 595

TU:s internetbarometer görs i samarbete med TU:s medlemmar samt Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, och redovisar morgonpressens digitala nettointäkter, jämförbara titlar.

Kontakt:

Tobias Lindberg, chefsanalytiker TU, tobias.lindberg@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.