Morgonpressens samlade annonsintäkter från de digitala kanalerna ökade med 3,3 procent under 2016, jämfört med föregående år. Storstadspressens intäkter ökade med 6,6 procent till 449 miljoner kronor. Det medan landsortspressens digitala annonsintäkter låg i stort sett stilla med en minskning på 0,5 procent till 375 miljoner kronor. Det visar ny annonsstatistik från mediernas branschorganisation TU – Medier i Sverige. Statistiken bygger på jämförbara titlar.

”Storstadspressens digitala annonsintäkter ökade med 6,6 procent 2016. Det betyder att den utvecklats i samma takt som marknaden i sin helhet. Totalt sett ökade medieinvesteringarna med 6 procent i fjol”, säger Tobias Lindberg, chefsanalytiker TU.

Under 2016 års sista kvartal ökade storstadspressens digitala annonsintäkter med 7,9 procent, jämfört med samma period 2015. Samtidigt minskade landsortspressens digitala intäkter med 10,6 procent.

”Även i fjol var sista kvartalet årets bästa i reda pengar räknat för både storstads- och landsortspressen. Men för landsortspressens del så jämförs siffrorna med den ovanligt starka tillväxten under fjärde kvartalet 2015. Ser vi på landsortspressens utveckling över hela året stannar minskningen på 0,5 procent”, säger Tobias Lindberg.

Dagspressens annonsintäkter från den tryckta tidningen minskade med cirka 10 procent 2016, jämfört med föregående år.

Morgonpressens digitala annonsintäkter

Miljoner kronor netto, förändring i procent jämfört med föregående år. Källa: TU

Digitala annonsintäkter Q4 2016 Utveckling Helår 2016 Utveckling
  Mnkr % Mnkr %
Storstadspress 141 7,9 449 6,6
Landsortspress 118 -10,6 375 -0,5
Morgonpress totalt 259 -1,4 824 3,3

TU Internetbarometer görs i samarbete med Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, och redovisar nettointäkter från morgontidningssajterna, jämförbara titlar.

Kontakt: Tobias Lindberg, chefsanalytiker TU, tobias.lindberg@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.