Morgonpressens digitala annonsintäkter ökade med 4 procent under 2018, jämfört med föregående år. Med ökningen uppgick morgonpressens digitala annonsintäkter till 902 miljoner kronor. Det betyder att morgonpressen sätter  nytt rekord för digitala annonsintäkter under ett enskilt år. Det visar den nya annonsstatistik som branschorganisationen TU – Medier i Sverige presenterar i dag. Statistiken bygger på jämförbara titlar.

Motorn i tillväxten är den ökande annonseringen i landsortspressens digitala kanaler. Landsortspressens digitala annonsingång ökade med 14,6 procent under 2018. Det är ett nytt försäljningsrekord för landsortspressen. För storstadspressen innebar förra året istället en minskning av de digitala annonsintäkterna med 5,5 procent.

Morgonpressens annonsintäkter i de tryckta tidningarna minskade med 13 procent för helåret, relativt 2017. Uppgången för intäkterna i de digitala kanalerna kompenserar inte för intäktsminskningarna i de tryckta.

Morgonpressens annonsintäkter i digitala och tryckta kanaler, helår 2018 (miljoner kronor netto, förändring i procent jämfört med föregående år)

Digitala kanaler 2018 Tryckta kanaler 2018
Intäkter mnkr netto Utv % Intäkter mnkr netto Utv %
Storstadspress 431 -5,5 906 -9,5
Landsortspress 470 14,6 1 872 -14,6
Morgonpress 902 4,0 2 779 -13,0

TU:s annonsbarometer görs i samarbete med TU:s medlemmar samt Institutet för reklam- och mediestatistik och redovisar morgonpressens annonsintäkter netto, jämförbara titlar.

Kontakt:

Tobias Lindberg

Analys- och opinionsansvarig

Tel: 08-692 46 08

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.