Morgonpressens samlade intäkter från annonsörer och läsare minskade med 1 procent under 2023 års första kvartal, jämfört med samma period förra året. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU).

De ekonomiskt kärva tiderna satte avtryck i morgonpressens resultat under 2023 års första kvartal. De totala intäkterna minskade med 1 procent till 2 191,4 miljoner kronor, jämfört med kvartal 1 2022. Landsortspressens samlade intäkter sjönk med 2 procent medan storstadspressen uppnådde en 2 procent högre intäktsnivå än motsvarande period föregående år.

Annonsintäkterna sjönk med 3 procent till 623,1 miljoner kronor jämfört med det första kvartalet 2022. Fallet var brett, med undantag för storstadspressens digitala annonsaffär som växte med 7 procent under kvartalet. Samtidigt som den totala annonsaffären krympte stagnerade läsarintäkterna och landade på 1 568,4 miljoner kronor under kvartal 1 2023. På läsarsidan gick landsorts- och storstadspressen i takt, med minskade intäkter knutna till papperstidningar och ökade digitala läsarintäkter.

”I en tid när hoppet står till läsaraffären och digitaliseringen är det bekymmersamt att den fortsatta tillväxten i den digitala läsaraffären inte mer än precis kompenserar för tappet i den del av morgonpressens konsumentintäkter som kommer från papperstidningen” säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.