Uppdaterad 5 sept

Morgonpressens digitala annonsintäkter ökade med 5,5 procent under andra kvartalet 2018, jämfört med motsvarande period i fjol. Landsortspressens digitala annonsintäkter ökade med 23,5 procent, medan storstadspressens minskade med 10,7 procent. Det visar ny statistik från branschorganisationen TU – Medier i Sverige. Statistiken bygger på jämförbara titlar.

Morgonpressens samlade annonsintäkter från den tryckta tidningen minskade under andra kvartalet med cirka elva procent, även det jämfört med motsvarande period i fjol.

MORGONPRESSENS DIGITALA ANNONSINTÄKTER ANDRA KVARTALET 2018

Digitala annonsintäkter Q2 2018 Utveckling Ackumulerat 2018 Utveckling
  Mnkr % Mnkr %
Storstadspress 100 -10,7 197 -10
Landsortspress 124 23,5 211 13,9
Morgonpress totalt 224 5,5 407 1

Miljoner kronor netto, förändring i procent jämfört med föregående årTU:s annons- och internetbarometer görs i samarbete med organisationens medlemmar samt Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) och redovisar morgonpressens digitala annonsintäkter netto, jämförbara titlar.

Kontakt: Tobias Lindberg, chefsanalytiker, tobias.lindberg@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.