Svenska mediebolag beskattas i praktiken hårdare än globala it-jättar som Google och Facebook. Det visar en ny rapport från konsultbolaget PwC som branschorganisationen TU – Medier i Sverige beställt. Dagens regler ger sämre förutsättningar för de medier som satsar på granskande och undersökande journalistik. Och bättre för de som enbart fungerar som reklam- och medieplattformar.

– Det är orimligt att fria och oberoende medier i Sverige beskattas hårdare än de globala it-jättarna. Mer rättvisa regler skulle stärka både journalistikens förutsättningar och demokratin. Därför uppmanar vi nu regeringen att se över reglarna, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige.

Den nya nordiska rapporten ”Unequal taxation in a digital world – a challange for the Nordic media industry” från konsultbolaget PwC visar att globala reklam- och medieplattformar ofta beskattas i mindre utsträckning än svenska och andra nordiska mediebolag. Det huvudsakliga skälet till att Facebook, Google och liknande bolag betalar så lite skatt i Sverige är att de skattetekniskt inte anses vara permanent etablerade i landet.

Dagens skattelagstiftning, som bolagen följer, är skapad affärsmodeller som bygger på att bolag har ett behov av fysisk närvaro på en marknad för att kunna tjäna pengar där. Men med digital teknik behöver de globala bolagen liten eller ingen fysisk närvaro på en marknad för att verksamheten ska vara ekonomiskt lönsam. Därtill kommer att bolagen ofta använder koncernstrukturer som gör att de kan föra över vinster från det land där vinsterna skapas till en annan del av koncernen – verksamt i ett land där skatten är lägre. På ett sådant sätt kan koncernen skapa en låg skattenivå. Men också välja mellan olika länders skatteregler för att maximera sin vinst.

– Dagens regler är problematiska ur flera aspekter, inte minst demokratiska. Svenska nyhetsmedier beskattas medan globala reklamplattformar ges möjlighet att slippa undan. Reglerna skapar ett onåbart skattefrälse, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU.

År 2015 betalade till exempel Google 5,8 miljoner kronor i skatt. Det är en bråkdel av vad enbart Aftonbladet betalade samma år, enligt årsredovisningarna. PwC menar i rapporten att de nordiska mediebolagen har små eller inga möjligheter att använda skattereglerna på samma sätt som de globala bolagen för att undvika skatter. I dag går uppskattningsvis 60 procent av de digitala annonsinvesteringarna till utomnordiska plattformar. De utomnordiska bolagen svarade för hela den samlade tillväxten i de digitala reklaminvesteringarna 2015 och 2016.

Rapporten ”Unequal taxation in a digital world” är beställd av de nordiska mediernas branschorganisationer TU – Medier i Sverige, Medieförbundet (Finland), Mediebedriftene (Norge) och Danske Medier (Danmark) och är producerad av PwC i Norge. Rapport: PwC-rapport_TU

Kontakt:

Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige

jeanette.gustafsdotter@tu.se, 070-624 45 56

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.