Personer som uttrycker hat eller skriver nedsättande kommentarer om journalister på nätforumet Flashback är företrädesvis män, 40-60 år och särskilt aktiva under fredagskvällar. Det visar en ny studie som Totalförsvarets forskningsinstitut gjort på uppdrag av branschorganisationen TU – Medier i Sverige.

– Den här utforskande studien presenterar flera intressanta hypoteser som ger oss viktiga pusselbitar i vår kunskap om de som uttrycker hat mot journalister i digitala miljöer. Vi ser studien som ytterligare ett steg i vårt arbete att förebygga näthat, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige.

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har studerat gemensamma särdag hos de personer som uttrycker hat mot journalister i digitala miljöer som nätforumet Flashback. 7 372 användare uppfyllde urvalsvillkoren att ha nämnt journalister – vid namn eller som grupp – minst två gånger och publicerat minst 1 000 inlägg på Flashback. Från denna grupp gjordes ett slumpmässigt urval om 228 användare för detaljerad analys. Tre bedömare klassificerade inläggen och för 34 av de 228 användarna bedömde samtliga analytiker att användaren publicerat minst två inlägg innehållandes hatbudskap riktade mot yrkeskåren journalister, eller mot en enskild namngiven journalist.

Ett inlägg bedömdes som hatfullt när det innehöll uppmaningar eller en önskan om att skada eller förgöra, sexistiska och rasistiska uttryck samt uttryck som syftade till att underminera trovärdigheten hos en individ eller grupp, till exempel genom att anspela på psykiska sjukdomar eller personlighetsstörningar.

– Att uttrycka missnöje eller motstånd mot någons åsikter är inte näthat. Denna studie för TU fokuserar på näthatare som nedvärderar eller verbalt attackerar journalister. Den ökar också förståelsen för samhällsproblemet hat i digitala miljöer, säger Johan Fernquist, forskningsingenjör på FOI.

Forskargruppen har också studerat användarnas personlighet som är karakteristisk för individerna i den aktuella gruppen. Resultaten visar att den genomsnittliga näthataren karaktäriseras av låg öppenhet och vänlighet jämfört med en genomsnittlig Flashback-användare.

– Ett resultat som sticker ut är att den grupp som uttrycker hat mot journalister är mer aktiva fredag kväll jämfört med den generelle användaren av Flashback, säger Johan Fernquist, forskare på FOI. Dessutom tyder våra resultat på att den som skriver hatfulla kommentarer om journalister är en man som är äldre än 40 år.

Nästan hälften av de inlägg som skrivits av de studerade personerna är gjorda i forum relaterade till politik. Och dessa personer är mest aktiva i diskussioner om integration och invandring. De är också mer fokuserade på sina ämnen jämfört med en genomsnittlig Flashback-användare. Den genomsnittlige användaren av Flashback har en större spridning av inlägg över många olika ämnen.

Målet med studien är att med en undersökande metod identifiera gemensamma faktorer och särdrag hos de användare som uttrycker hat mot journalister på Flashback. Det för att nå fördjupad kunskap om den grupp av människor som uttrycker hat mot journalister i digitala miljöer. Resultaten kan ses som ett första steg i att förebygga digitalt hat genom exempelvis strategisk kommunikation.

Denna forskning är etikprövad och den godkända prövningen har diarienummer FOI-2019-1561. Det är inte möjligt att via studien identifiera någon enskild individ eller användare av Flashback.

LADDA NED RAPPORTEN HÄR: Ansiktet bakom hatet 2019

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.