Flera svenska mediehus riskerar att förlora uppåt 50 procent av sina annonsintäkter under april månad. Det visar en ny enkät som branschorganisationen TU – Medier i Sverige gjort bland sina medlemmar.

– Svenska nyhetsmedier befinner sig i en mycket utsatt situation. Bland allmänheten finns ett stort intresse för trovärdig och relevant rapportering om pandemins effekter lokalt, nationellt och internationellt. Och att svara på det behovet kräver betydande resurser. Samtidigt pressas redaktionerna av snabbt minskade annonsintäkter. Intäkter som i vanliga fall används för att betala för den journalistik som just nu efterfrågas av väldigt många, säger Jan Fager, tf vd TU – Medier i Sverige.

– Vår lokala nyhetsjournalistik går på högvarv och läsarna strömmar till våra nyhetssajter och läser våra printprodukter. Samtidigt ser vi att hela branscher försvunnit som annonsörer, som resor, nöje och platsannonser – listan kan göras ännu längre. I måndagens tryckta utgåva av Nya Wermlands-Tidningen hade vi totalt fem annonser från företag. Det understryker allvaret i situationen, säger Victoria Svanberg, ordförande TU och delägare i NWT-koncernen.

Enkäten genomfördes via webben den 26-27 mars 2020 bland tretton av Sveriges största mediehus. Elva mediehus som ger ut tryckta och digitala storstads-, landsorts- och gratistidningar besvarade enkäten.

Fyra av mediehusen tror att deras annonsintäkter kommer att minska med 41-50 procent i april, jämfört med motsvarande månad i fjol.

Tre mediehus uppskattar april månads minskning till 31-40 procent.

Två mediehus uppskattar sina respektive annonstapp till 51-60 procent.

Två mediehus tror att april månads minskning hamnar mellan 21 och 30 procent.

– Majoriteten av de som svarat på vår snabbenkät uppskattar att annonsinvesteringarna i deras kanaler minskar med 30-50 procent nu i april. För ett par riskerar tappen att bli än mer betydande. Så stora intäktstapp kommer att få allvarliga och direkta konsekvenser för mediehusen och deras möjligheter att bevaka pandemins effekter på samhället, säger Jan Fager, tf vd TU – Medier i Sverige.

Blir coronakrisen långvarig så spår fyra av de svarande mediehusen att deras annonsintäkter riskerar att minska med 31-40 procent räknat på helåret. Lika många, det vill säga fyra, uppskattar att intäkterna riskerar att falla med 41-50 procent. Ett av de svarande mediehusen befarar att nedgången kan bli så djup som 61-70 procent. Två av de tillfrågade mediehusen uppger att de inte kan uppskatta annonsutvecklingen i det osäkra läge branschen befinner sig i just nu.

– Samtidigt som efterfrågan för vår lokala kvalitetsjournalistik är rekordstort och trycket på våra redaktioner ökar brottas vi med rekordsvaga annonstal som orsakas av att hela branscher stannat av och andra har problem med sina leveranskedjor. Situationen är mycket ansträngd, säger Sture Bergman, vice ordförande TU och vd VK Media.

Enligt Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, uppgick de svenska nyhetsmediernas annonsintäkter till drygt 6 miljarder kronor 2019.

För att mildra coronakrisens effekter föreslår TU regeringen att vidta följande åtgärder

  1. Tidsbegränsat lönestöd/tidsbegränsat avskaffande av arbetsgivaravgift: TU föreslår att staten bidrar med ett lönestöd för definierade yrkesgrupper som måste fullgöra sitt arbete med informationssyfte. Alternativt föreslår TU att nyhetstidningar undantas från arbetsgivargift under coronakrisen.
  2. Skattebefrielse från moms: TU föreslår ett så kallat kvalificerat momsundantag, det vill säga att tidningarna, i tryckt och digital form, undantas från mervärdesbeskattning, men med bibehållen avdragsrätt.
  3. Omreglering av mediestödet: TU föreslår ett förstärkt press- och mediestöd genom att

a) beslutat driftsstöd för 2020 snarast betalas ut i sin helhet i syfte att stärka företagens likviditet,

b) en tredubbling av distributionsstödet, i syfte att säkerställa distributionen av dagstidningarna, inte minst för att nå ut till äldre som saknar digitala alternativ,

c) en fördubbling av anslaget till stöd för lokal journalistik och en höjning av takbeloppet till två miljoner kronor för att säkerställa en fortsatt journalistisk närvaro i svagt bevakade orter och områden samt en förlängning av den pågående ansökningsperioden för stöd till lokal journalistik till den 30 april och en förstärkning av resurserna hos Mediestödsnämnden för att kunna snabbehandla dessa ansökningar,

d) en sänkning av kravet på minst 55 procent unikt innehåll för andratidningar för att möjliggöra ökad effektivitet i nyttjandet av allmänt innehåll, med syfte att i stället frigöra resurser för ökad mångfald inom opinionsjournalistik,

e) de föreslagna åtgärderna rörande mediestödet beräknas innebära en samlad kostnad för staten om cirka 12 miljoner kronor per månad.

  1. Returpappersförordningen: TU hemställer om att regeringen omedelbart beslutar att genomförandet av den tidigare beslutade returpappersförordningen skjuts upp eller helst avskaffas helt.

Kontakt:

Jan Fager, tf vd TU – Medier i Sverige 0730-69 00 31, jan.fager@tu.se

Victoria Svanberg, ordförande TU – Medier i Sverige, victoria.svanberg@nwt.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.