På ett möte nu ikväll informerades mediernas säkerhetsgrupp av Polismyndigheten samt Säpo att mediehusen har ökad hotbild. Säpo har under eftermiddagen höjt hotnivån från 3 till 4 på en 5-gradig skala. Mediehusen har pekats ut som en grupp där Polismyndigheten och Säpo höjer beredskapen genom ökad tillsyn.

Det finns i nuläget ingen konkret hotbild mot något enskilt mediehus eller journalist. Informationen har skickats ut från Nationella Operativa Avdelningen, NOA, på Polismyndigheten till samtliga polisregioner. Exakt hur arbetet läggs upp mot respektive mediehus bedöms hos ansvarig på respektive region.

– Detta är resultat av ett långsiktigt arbete med enad bransch att förbättra säkerheten för mediehusen och dialogen med Polismyndigheten och Säpo, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU. Vi är nöjda med att Polismyndigheten och Säpo nu tar detta på yttersta allvar vilket dagens möte tydligt visade.

NOA på Polismyndigheten har tidigare inrättat en nationell kontakt för att kunna bistå redaktionschefer och säkerhetsansvariga på mediehusen och redaktioner med råd vid hot.

Samtliga redaktioner uppmanas att vid akuta situationer och brott använda larmnumret 112.

Kontakt:

Jeanette Gustafsdotter, vd TU
jeanette.gustafsdotter@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.