Det coronakrispaket som kultur- och demokratiminister Amanda Lind presenterar i dag innehåller otillräckliga åtgärder för att nyhetsmedierna ska kunna utföra sitt samhällsviktiga uppdrag i det utsatta läge som Sverige befinner sig i nu.

– Tyvärr ser detta paket magert ut för en bransch som är hårt ansatt. Ansatt i ett läge då kvalitetsjournalistiken har ett viktigare uppdrag än på mycket länge. Ett paket värt 200 miljoner kronor motsvarar bara en liten del av de förlorade annonsintäkter branschen nu upplever. Stannar regeringens åtgärder här innebär det en ökad risk för att den journalistiska bevakningen tunnas ut på fler ställen i landet, säger Victoria Svanberg, ordförande TU – Medier i Sverige och delägare i NWT-koncernen.

– Den lokala demokratin riskerar att drabbas hårt i och med att mediekoncernerna nu måste minska personalstyrkorna. Och med stor sannolikhet kommer vi att se lokaltidningar som läggs ned, säger Jan Fager, tf vd TU – Medier i Sverige.

– Det positiva är att det kom ett paket, att stödet utökas och att det vidgas så det kan komma flera till gagn. Det ligger dock en fara i att det blir en administrativt tung lösning. De breda automatiska lättnaderna, till exempel momsbefrielse, saknas. Det här paketet betyder inte att nyhetsmedierna kommit ur sitt utsatta läge. För det krävs bredare reformer, säger Jan Fager, tf vd TU – Medier i Sverige.

Förslaget innebär innevarande år att 150 miljoner kronor införs som ett tillfälligt distributionsstöd och ytterligare 50 miljoner kronor tillförs stödet till lokal journalistik. Vidare betalas redan beslutat press- och mediestöd ut i förtid och begränsningen rörande 55 procent eget material lyfts tillfälligt. Från och med 2021 höjs anslaget till mediestöd med samma 200 miljoner kronor, men hur dessa kommer att fördelas är oklart.

Regeringens pressmeddelande om stödet finns på regeringskansliets sajt.

Kontakt:

Jan Fager, tf vd TU – Medier i Sverige 0730-69 00 31, jan.fager@tu.se

Victoria Svanberg, ordförande TU – Medier i Sverige, victoria.svanberg@nwt.se

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.