Myndigheten för Radio och TV (MRTV) lämnade i går sin rapport om public service-bolagens marknadspåverkan till regeringen. TU är kritisk till delar av slutsatserna i rapporten, men ser den också som startskottet för en fördjupad diskussion om public service-uppdragets gränser.

• MRTV väljer att dra sina försiktiga slutsatser utifrån, som man uttrycker det, public service-bolagens ”givna uppdrag”, d v s det politiska ramverk som omgärdar public service och som i praktiken innebär att public service-företagen själva definierar just sitt uppdrag. Med det synsättet är MRTV:s slutsatser inte förvånande. Men uppdraget till MRTV var vidare än så.

• MRTV:s påstående om att man ”inte kunnat finna belägg för påståenden om att SVT:s och SR:s programinnehåll blivit mer likt de kommersiella aktörernas” är märkligt. Det torde vara uppenbart för var och en vid en granskning av de textdominerade public service-sajterna, t ex SVT:s nyhetsapp.

• TU konstaterar att MRTV-rapporten anser att public service har en negativ påverkan på mediemarknaden och i viss mån faktiskt hindrar konkurrerande aktörer från att etablera, driva och utveckla sina verksamheter – om än inte på ett ”uppenbart” sätt. Detta är noterbart och bör tas med i den fortsatta diskussionen om public service-uppdragets gränser.

• Det är bra att MRTV slår fast att systemet med förhandsprövning inte fungerat även om dess förslag är en halvmesyr i och med att avgörandet om en ny tjänst ska anmälas till förhandsprövning alltjämt ligger kvar hos public service-bolagen. Beslutet om en tjänst ska förhandsprövas – och själva förhandsprövningen – måste här flyttas till en oberoende instans, förslagsvis Konkurrensverket.

• TU välkomnar, avslutningsvis, att rapporten problematiserar public service och ser den som startskottet för en fördjupad public service-diskussion.

För mer information kontakta:
Per Hultengård, chefsjurist, TU, 070-815 75 29, per.hultengard@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.