I dag samlas den parlamentariska public service-kommittén under ledning av ordföranden Sture Nordh. Ledamöterna ska bland annat titta på Sveriges television och Sveriges radios förutsättningar att utveckla en verksamhet av hög kvalitet och relevans i det moderna medielandskapet. Det är ett viktigt uppdrag. Utan starka public service-bolag skulle det svenska medielandskapet vara fattigare.

Men det är inte bara SVT och SR som behöver rimliga förutsättningar. Det gör även lokala medier. Den frågan uppmärksammar mediehusens branschorganisation TU – Medier i Sverige i dag med debattartiklar hos Arbetarbladet, Gefle Dagblad, Hela Hälsingland och Svenska Dagbladet.

Många lokalmedier upplever i dag en påtaglig konkurrens från SVT och SR. Att programbolagen ibland använder lokala mediers avgörande intäktskälla som gratis grundresearch, det vill säga rewritar redaktionellt material ur lokaltidningarna för att lägga ut på sina egna öppna sajter.

Därför har TU bett medieanalysföretaget Retriever att söka fram cirka 500 artiklar som SVT och SR publicerat på sina sajter någon gång mellan januari och september i år. I alla dessa artiklar nämns någon av Sveriges lokala eller regionala dagstidningar. Storstads- och kvällstidningarna ingår alltså inte i urvalet.

Efter att Retriever sökt fram artiklarna i sin databas har 136 dubbletter, artiklar där till exempel en intervjuperson nämner en tidning eller liknande rensats bort ur urvalet. De kvarvarande 360 artiklarna har klassificerats av TU efter om de länkar till originalnyheten, materialet ligger inom en betallösning och det är kopplat till ett ljud- eller bildklipp.

Genomgången visar att bara några få procent av tidningarnas originalnyheter blir tv när SVT tar dem. SR jobbar annorlunda och sätter ljudet i centrum. För deras del innehåller ungefär var tredje artikel i urvalet ett ljudklipp. De följer därmed grundtanken i bolagets uppdrag; radio i allmänhetens tjänst. För SVT:s del är det avgjort svårare att se kopplingen till uppdraget.

SR och SVT är politiska konstruktioner. Därför måste det också vara regeringens och riksdagens uppdrag att tydligt bestämma inom vilka gränser bolagen ska verka. TU menar att det är av central betydelse att public service-kommittén inte enbart bedömer public services förutsättningar att utveckla en verksamhet av hög kvalitet och relevans i det moderna medielandskapet. Kommittén måste även väga in hur dessa bolag påverkar mediemarknaden i stort. Behåller vi dagens otydliga regler riskerar vi att få ett sämre medieutbud och ett tystare demokratiskt samtal.

Vid frågor kontakta:

Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige, jeanette.gustafsdotter@tu.se

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.