Vid TU:s årsmöte 12 april omvaldes Raoul Grünthal, CEO Schibsted Media, som ordförande.

Som vice ordföranden omvaldes Victoria Svanberg, NWT, och Sture Bergman, VK Media.

Som ordinarie ledamöter i övrigt valdes:

Martin Alsander, Stampengruppen

Per Bowalius, Mittmedia

Anders Enström (nyval), Gota Media

Anders Eriksson, Bonnier News

Lovisa Hamrin, Hall Media

Lina Hedenström (nyval), NTM

Thomas Mattsson, Expressen

Jimmie Näslund, Eskilstuna-Kuriren

Karin Pettersson (nyval), Schibsted Media

Pia Rehnquist, Sydsvenska Dagbladet

Nina Wadensjö, AiP Media Produktion

Till styrelsesuppleant omvaldes My Goland, Schibsted.