Regeringen har i dag aviserat att reklamskatten avskaffas i sin helhet fr o m den 1 januari 2018.

20 års lobbyarbete har äntligen givit resultat.

– Detta är ett mycket välkommet beslut, säger TU:s VD Jeanette Gustafsdotter. Reklamskatten är en orättvis och konkurrenssnedvridande skatt på kvalitetsmedier.

-I praktiken är det i dag bara dagstidningar som betalar reklamskatt och dessutom endast vissa av dem. Riksdagen gav redan år 2002 regeringen till känna att reklamskatten borde avskaffas. Det är därför inte en dag för tidigt.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.