Morgontidningarnas samlade annons- och konsumentintäkter minskade med 2 procent under årets tre första månader till 2,15 miljarder kronor. Det visar ny statistik som branschorganisationen Tidningsutgivarna, TU, presenterar i dag. Statistiken grundar sig på uppgifter om nettointäkter från 103 jämförbara morgontidningar och jämförelsen avser motsvarande månader i fjol.

”Dagspressens traditionella affärsmodell med både reklam- och läsarintäkter är ännu gällande – men utvecklingen är tydlig, mot ett mindre annonsberoende och istället en ökad andel konsumentintäkter från digitala plattformar”, säger Thomas Mattsson, tf vd för TU.

Kvartalets statistik visar att morgontidningarnas annons- och konsumentintäkter går åt olika håll. Annonsintäkterna krymper med 15 procent till 617 miljoner kronor, vilket är en dämpad nedgång jämfört med hur det såg ut under större delen av förra året. Minskningen beror till stora delar beror på att annonsörerna dragit ned på sina investeringar i redaktionella medier under coronapandemin. Men samtidigt som annonsörerna skurit ned i sina investeringar i morgonpressens kanaler så har hushållen ökat sina.

Under första kvartalet i år köpte hushållen lösnummer, plustjänster och prenumerationer på tryckta och digitala morgontidningar för drygt 1,53 miljarder kronor. Det är en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Och här är det i första hand försäljningen av digitala prenumerationer som driver på tillväxten.

Totalt uppgick de 103 medverkande morgontidningarnas annons- och konsumentintäkter till 2,15 miljarder kronor under kvartal 1 2021.

Annons- och konsumentintäkter i tryckt och digital morgonpress under kv. 1 2021

Annons, mnkr Utv. % Konsument, mnkr Utv. % Totalt, mnkr Utv. %
Landsortspress 344 -19 827 3 1 171 -5
Storstadspress 273 -10 706 8 979 2
Morgonpress 617 -15 1 533 5 2 150 -2

Miljoner kronor netto i avrundade tal, förändringen i procent avser jämförbara titlar relativt samma period föregående år. Statistiken grundar sig på uppgifter från 103 titlar, varav sju är utgivna i storstäder, under första kvartalet 2021TU:s intäktsstatistik görs i samarbete med organisationens medlemmar samt Institutet för reklam- och mediestatistik.

Mer info:

Thomas Mattsson 070-728 82 53, thomas.mattsson@tu.se

Tobias Lindberg 076-527 46 40, tobias.lindberg@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.