Landsortspressens digitala annonsintäkter ökade med 2,5 procent under årets första kvartal, jämfört med samma period i fjol. Under samma period minskade storstadspressens, det vill säga morgontidningar utgivna i Stockholm, Göteborg och Malmö, digitala annonsintäkter med lite drygt 9 procent. Det betyder att morgonpressens sammanlagda digitala annonsintäkter sjönk med cirka 4 procent, enligt den nya annonsstatistik som branschorganisationen TU – Medier i Sverige presenterar i dag. Statistiken bygger på jämförbara titlar.

Morgonpressens annonsintäkter från den tryckta upplagan minskade med cirka 13 procent under första kvartalet 2018, jämfört med samma period i fjol.

Morgonpressens digitala annonsintäkter, kvartal 1 2018

Miljoner kronor netto, förändring i procent jämfört med föregående år. Källa: TU

Digitala annonsintäkter Q1 2018 Utveckling
Mnkr %
Storstadspress 97 -9,2
Landsortspress 86 2,5
Morgonpress totalt 183 -4,1

TU:s annonsbarometer görs i samarbete med TU:s medlemmar och Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, och redovisar morgonpressens annonsintäkter netto, jämförbara titlar.

Kontakt:

Tobias Lindberg, chefsanalytiker TU, tobias.lindberg@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.