SR hotar åsiktsmångfalden. Det skriver TU på DN Debatt idag som en replik till en debattartikel av SR den 14 maj. Läs TU:s replik i sin helhet.
Ett fundament i ett demokratiskt samhälle är granskande medier och åsiktsmångfald. I mer än 200 år har svensk politik, genom tryck- och yttrandefrihetslagarna, säkerställt åsiktsmångfald och möjligheten för medierna att utöva sin granskande roll.

Därför är det med stor förvåning vi läser på DN debatt den 14 maj om hur Sveriges Radios vd Mats Svegfors och vice vd Cilla Benkö målar upp en fantasivärld där Sveriges privata medieföretag är onda, giriga och motståndare till tryckfrihet.

Bakgrunden är att TU stödjer ett regeringsförslag om förhandsprövning av nya tjänster inom public service. Förslaget innebär att Sveriges Radio inte ska få erbjuda nya tjänster utan att ha fått det godkänt av staten.

Initiativet till förhandsprövning, eller public value-test som det heter på engelska, kommer från EU-kommissionen och syftar till att finansieringen av public service inte blir ett otillåtet statsstöd som påverkar marknaden alltför negativt. För svensk del handlar det t ex om att SR, med drygt två miljarder i garanterad licensintäkt, inte får bli så dominerande att åsiktsmångfalden hotas.

Testet syftar inte till att begränsa kvaliteten för innehållet i Public Service, det syftar till att få Public Service att hålla sig inom sitt uppdrag.

Vi tycker att det är ett bra förslag. En generell förhandsprövning av en neutral part – som givetvis inte får ta sikte på innehållet som sådant – behövs. Annars riskerar SR med sina stora resurser och offensiva expansionsplanerar krossa svenska medieföretag utan stora licensfinansierade resurser. Det handlar om att skydda såväl större medieföretag som lokala och regionala tidningar där Eskilstuna-Kuriren och Norran utgör två exempel.

Med SR:s storlek och finansiella grund borde Mats Svegfors och Cilla Benkö vilja säkra åsiktsmångfalden och välkomna en oberoende prövning (liksom BBC gjort i England).
Men SR – med sin monopolliknande ställning, statligt garanterade intäkter och i praktiken autonoma verksamhet – vill ha ett public service-uppdrag helt utan begränsningar. Därför är motståndet mot en förhandsprövning logiskt. Det är också odemokratiskt.

Den som vågar ha en uppfattning som avviker från SR:s bemöts med en aggressiv retorik. Syftet är att avskräcka oliktänkande från att använda sin demokratiska frihet att yttra sin uppfattning. Men vi försvarar yttrandefrihet och hävdar vår rätt att säga och skriva vad vi tycker och tänker om innehållet i SR:s tjänster, storleken på licensavgiften och behovet av förhandsprövning.

Anette Novak, chefredaktör Norran
Anna Serner, vd TU
PeO Wärring, chefredaktör Eskilstuna-Kuriren

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.