Uppslutningen bland publicister och utgivare inom svensk dagspress var stor när branschen i förra veckan samlades i ett gemensamt upprop till stöd för oberoende medier i Ukraina och Ryssland. Hela 71 tidningar med en gemensam räckvidd på över 22 miljoner, deltog i uppropet. Därtill beräknas de översatta versionerna av artikeln ha nått många miljoner läsare i Ryssland och Ukraina via tidningarnas sociala medier.

Den 3 mars gick 71 svenska dagstidningar samman i ett gemensamt upprop som publicerades i både tidningar och i sociala medier. Artikeln publicerades på svenska, ryska och ukrainska och fick ett stort genomslag både i Sverige och utomlands. Utöver publiceringen av själva uppropet så har ytterligare ett antal medier, däribland TT, rapporterat om initiativet.

– Vi har låtit omvärldsbevakningsföretaget Meltwater granska genomslaget för artikeln och de konstaterar att de 71 publicerande tidningarna har en sammanlagd potentiell räckvidd på 22,7 miljoner. Till det kommer genomslaget som den svenska artikeln fick på Twitter och Facebook med ett socialt eko* som nådde åtminstone 27 miljoner, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert.

Översättningarna av artikeln till ryska och ukrainska möjliggjorde målgruppsriktad delning på sociala medier mot just Ryssland och Ukraina. I dagsläget finns ingen sammanställning av hur just den målgruppsriktade spridningen ser ut, men bara Aftonbladet och Svenska Dagbladets ryska och ukrainska versioner av uppropsartikeln har fått närmare 5,9 miljoner visningar på Facebook.

–  Det här är imponerande siffror och ett fantastiskt exempel på styrkan i att agera gemensamt. Och spridningen hade kunnat bli ännu större, men dagen efter vårt upprop stängde ryska myndigheter ned tillgången till Facebook och flera mediers ryskspråkiga webbplatser för landets invånare, säger Johan Taubert.

* Med ”socialt eko” avser Meltwater postningar, gilla-markeringar, delningar och kommentarer på i det här fallet Twitter och Facebook. För såväl publiceringarnas räckvidd som det sociala ekot finns givetvis en hel del överlapp.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.