Regeringen beslutar i dag om att avskaffa tidningarnas producentansvar för returpapper, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind och miljö- och klimatminister Isabella Lövin i en intervju med TT Nyhetsbyrån.

Tidningsutgivarna (TU) välkomnar regeringens besked.

– Regeringens beslut om att upphäva producentansvaret är mycket välkommet och möjliggör för tidningar och tidskrifter att distribueras utan så betydande extrakostnader att hela utgivningen hotas. En annan hållning hade varit skadlig för nyhetsförmedling och opinionsbildning och därmed snarast demokratifientlig, säger TU:s tf vd Thomas Mattsson.

– Tidningsutgivarna anser att regeringen har fattat ett svårt men viktigt beslut. Producentansvar är ett styrmedel för att nå miljömål, men syftet har förstås aldrig varit att äventyra papperstidningarnas existens, särskilt som dessa är viktiga informationsbärare i bland annat glesbygder och för äldre målgrupper.

Mer information: Thomas Mattsson tf vd,  070-728 82 53, thomas.mattsson@tu.se

Regeringsbeslutet hittar du på regeringens sajt.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.