Tidnings- och medieföretagens branschorganisation TU – Medier i Sverige uppmanar regeringen att fatta beslut om tilläggsdirektiv till den pågående utredningen om vissa frågor på tryck- och yttrandefrihetsområdet. Begäran sker efter Justitiekanslerns uppmaningar till ett antal utgivare om att ta bort artiklar från tidningarnas sajter.

Under de senaste veckorna har det uppstått en diskussion om JK:s beslut att inleda en förundersökning om förtal mot 16 utgivare och de uppföljande underrättelserna från JK till flera utgivare om att överväga att plocka bort artiklar från tidningarnas databaser. Det aktuella fallet gäller en felaktig publicering om att en busschaufför visat porrfilm för barn på en skolbuss. Men det hela var ett missförstånd. Den film som visades var en romantisk komedi och den visades på initiativ av ett barn i bussen. Flera av de tidningar som publicerade nyheten klandrades sedan av Pressens opinionsnämnd, som är mediernas självreglerande pressetiska system.

JK:s förfarande är ett resultat av de lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 2019. Syftet var att begränsa effekterna av den så kallade arvsynden, det vill säga att en utgivare får ärva sin företrädares publiceringsbeslut. Men den nya lagen innebär också att en utgivare inom två veckor från en så kallad underrättelse från JK måste besluta om publiceringar – som JK menar kan leda till åtal för förtal ­– ska tas bort.

– Vår oro väcks bland annat av att underrättelser och begäran om att ta bort artiklar kan göras innan ens åtal är väckt och kan komma att innebära en otillbörlig press på ansvarig utgivare. Därför önskar vi nu att regeringen fattar beslut om att förse den sittande tryck- och yttrandefrihetsutredningen med tilläggsdirektiv för just den här frågan, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige.

TU menar att det finns starka skäl för att via tilläggsdirektiv ge utredningen i uppdrag att följa upp och utvärdera effekterna av de nya reglerna. Eftersom eventuella justeringar av reglerna kan komma att kräva grundlagsändringar anser TU att hanteringen av frågan inte kan vänta utan att den så snart det är möjligt bör hänvisas till tryck- och yttrandefrihetskommittén.

– Samtidigt som det är viktigt att systemet inte pressar utgivare till att plocka bort granskande journalistik och klandrade artiklar per automatik så måste det vara generöst nog för att ge allmänheten möjlighet att få sin sak prövad. Det kan vara svåra avvägningar och därför vore det bra om frågan ses över, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige.

TU uppmanar därför regeringen att besluta om att ge tryck- och yttrandefrihetskommittén tilläggsdirektiv rörande de nya reglerna kring underrättelser och begäran om borttagande av artiklar. Läs mer >>

Kontakt:

Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige

08-692 46 90

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.