Public service-utredningen har i dag lämnat sitt slutbetänkande ”Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar”.

– TU välkomnar att det klargörs att ljud och bild – inte text – ska vara i fokus för public service-uppdraget, liksom att det tydliggörs att den kompletterade verksamheten endast ska komplettera kärnverksamheten, säger TU:s vd Jeanette Gustafsdotter.

– Det är också välkommet att det sätts gränser för verksamheten på sociala medier och globala distributionsplattformar, t ex att innehållet inte bör publiceras exklusivt.

– TU ser också positivt på förslaget om förhandsprövning; att även andra än programbolagen ska kunna anmäla tjänster och att ”testperioden” begränsas från tolv till sex månader. TU hade dock hellre sett att prövningen i sin helhet flyttats till Myndigheten för press, radio och tv.

– TU är däremot kritiskt till att tillståndsperiodens ska gälla ända till 2029. I en tid då medielandskapet befinner sig i en snabb förändring måste tillståndsperioden vara betydligt kortare för att ge flexibilitet.

– TU är också kritiskt till att uppföljningen hos Granskningsnämnden av programbolagens verksamhet endast ska göras vartannat år, säger Jeanette Gustafsdotter.

Kontakt:

Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige, jeanette.gustafsdotter@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.