TU föreslår mediestödsreform – vill avskaffa driftsstödet, öka redaktionsstödet och slopa momsen

Tidningsutgivarna (TU) presenterar i dag flera konkreta förslag om hur statens press- och mediestöd om totalt 932 miljoner kronor kan användas effektivare. Bland annat vill TU ersätta driftstödet med ett kvalificerat momsundantag för nyhetsmedier.

”Vi vill se en utveckling mot mer indirekta stöd som är teknik- och affärsmodellsneutrala”, säger styrelseordförande Victoria Svanberg.

Tidningsutgivarna bildades 1898 och är idag Sveriges största branschorganisation för medier. Bland de 129 medlemsföretagen finns nyhetsbyråer, tidskrifter, gratistidningar och dagstidningar.

TU har under den senaste tiden genomlyst de befintliga allmänna stöden för nyhetsmedier och sammanfattar här nedan hur staten bättre kan bidra till den digitala transformation som TU:s medlemsföretag är mitt i. Hela debattartikeln som TU:s styrelse skrivit kan läsas på DN Debatt.

  • Avveckla driftsstödet som funnits sedan 1971 och nu utgör cirka 650 miljoner kronor av det totala allmänna stödet. Driftsstödet bör fasas ut med en övergångslösning under en begränsad tid. Tills vidare bör då distributionsstöd finns kvar för att säkerställa utgivning av printprodukter.

 

  • Inför ett kvalificerat momsundantag, vilket skulle premiera innehålls- och affärsutveckling. Undantag för beskattning, men med avdragsrätt, gällde tidigare för tidningar men togs bort 1995; undantaget i EU:s momsdirektiv kvarstår dock och kan därför användas och skatteintäktsbortfallet för staten skulle bli cirka 500 miljoner kronor.

 

  • Reducera arbetsgivaravgiften för journalister. Ett sådant indirekt stöd, kanske tillfälligt, skulle riktas just mot själva demokratiuppdraget: nämligen publicistiken.

 

  • Utveckla redaktionsstödet som infördes i fjol så att det omfattar såväl dagstidningar som nyhetsförmedlande tidskrifter, men rensa det från tröskeleffekter som skapar negativa incitament för ökade kostnader.

 

  • Behåll vita fläckar-stödet för lokal journalistik, men gör det mer förutsebart och långsiktigt.

 

”TU anser också att stöd ska vara rättighetsbaserade och inte kopplas till det oberoende självreglerande medieetiska systemet”, säger Victoria Svanberg.

Mer info:

Victoria Svanberg, ordförande för TU: 054-19 90 00 och victoria.svanberg@tu.se

Thomas Mattsson, tf vd för TU: 070-728 82 53 och thomas.mattsson@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.