Tidningsutgivarna (TU) riktar skarp kritik mot det förslag till ändringar i lotterilagen som en statlig utredare lade fram i dag.

– Ändringarna innebär i praktiken ett totalstopp för publicering av spelannonser i svenska medier. Om förslaget genomförs innebär det att svenska medier och tidningar undandras annonsintäkter på mellan två och tre miljarder kronor årligen. Ett tydligare exempel på en mediepolitik som inte hänger ihop är svårt att föreställa sig, säger TU:s VD Per Hultengård.

– Förslagen är ett rent beställningsjobb från den gamla regeringen och jag utgår från att den nya regeringen och civilministern lägger dem åt sidan och i stället nu tar tag i den aviserade utredningen om en övergång till ett licenssystem för den svenska spelmarknaden.

– Det är också anmärkningsvärt att utredaren föreslår att Lotteriinspektionens förbud och vitesförelägganden ska kunna gälla omedelbart. Lotteriinspektionen har gång på gång blivit tillrättavisade i domstolarna för sin oförmåga att utfärda lagenliga vitesförelägganden och bör därför inte ges den rätten, säger Per Hultengård.

Se även debattartikel i dagens Expressen: http://www.expressen.se/debatt/forslag-som-hotar-kvalitetsjournalistik/

Kontakt: Per Hultengård, 0708-157529

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.