I dag kom domen mot den 31-årige man som stod åtalad för olaga hot mot Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg inför rätta. Han fälldes för olaga hot och dömdes till två månaders fängelse.

– Det är glädjande att man tar hot mot en chefredaktör på allvar. Fler än två av fem medarbetare på landets dagstidningar har hotats eller trakasserats under det senaste året. Det kan jämföras med genomsnittet för branschen som ligger på var tredje medarbetare, säger Jeanette Gustafsdotter, vd för TU – Medier i Sverige.

Dagspressens medarbetare är alltså mer utsatta för hot om misshandel, sexuellt våld och förföljelse än många andra journalister. Extra utsatta för både hot och trakasserier är chefer, som Anna Gullberg, och ledarskribenter som arbetar med debatt och opinionsbildning.

– Hoten mot Anna Gullberg och hennes kollegor är ett direkt hot mot pressfriheten och i förlängningen vår demokrati. Hot mot en lokaltidning ska tas på största allvar. Många gånger är den lokala tidningen den enda som granskar kommunens politiker, näringslivets affärer och de religiösa samfundens verksamhet. Försvinner lokaltidningens rapportering, försvinner den enda oberoende granskningen. Dessutom är en lokaltidning och dess anställda ofta mer utsatta, inte minst på grund av närheten till de granskade, säger Jeanette Gustafsdotter.

För ytterligare information:

Jeanette Gustafsdotter, vd TU, 070-624 45 56, jeanette.gustafsdotter@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.