Tidningsutgivarna ser med oro på hur publicistikens integritet ifrågasätts. Senast har Delmi, en statlig expertkommitté under justitiedepartementet, pekat ut Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet som delansvariga för att normalisera främlingsfientlighet och rasism.

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) ska, trots mediebranschens samlade protester, kvalitetspröva journalistik inför beslut om mediestöd.

Kommuner och regionen i Sörmland får kritik av Justitieombudsmannen för att sakna respekt för offentlighetsprincipen, vilket framkommit efter en granskning av lokala tidningar.

Den statliga expertkommittén Delmi som är underställd Justitiedepartementet pekar ut ledarsidorna i Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet för att ha normaliserat främlingsfientlighet och rasism.

”Det tafsas på publicistikens integritet och Tidningsutgivarna, sedan 1898 branschorganisation för svensk dagspress, ser med oro på hur principen om armslängds avstånd mellan stat och journalistik ruckas på. Det är som om respekten för oberoende medier inte längre råder”, säger Thomas Mattsson, tf vd för TU.

”MPRT:s förslag om att tycka till om journalistik innan mediestöd eventuellt tilldelas drevs igenom trots att alla publicistiska remissinstanser sa nej till en sådan subjektiv prövning som dessutom inte kan överklagas. Mörkandet av information om covid-19 i Sörmland blottlade att kommuner och region förefaller strunta i grundlagen trots att lokala medier uppmärksammar problem.”

”Nu har Delmi, som verkar inom regeringskansliet och vars ledamöter tillsätts av regeringen och anställningar beslutas av statsråd, pekat ut ledarsidorna i Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet som delansvariga för normaliserande av främlingsfientlighet och rasism i den svenska migrationsdebatten. Det är häpnadsväckande och oroväckande”, säger Thomas Mattsson.

Mer info: Thomas Mattsson på 070-728 82 53 eller thomas.mattsson@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.