Offentlighetsprincipen är en grundläggande förutsättning för ett öppet samhälle då den ger såväl medborgare som medier möjlighet till insyn och deltagande i det demokratiska samtalet. För att värna offentlighetsprincipen och markera vikten av att den upprätthålls, instiftar TU idag Offentlighetspriset.

Dagspressens branschorganisation TU – Medier i Sverige har ofta skäl att kritisera både förslag till inskränkningar i handlingsoffentligheten och kommuner och myndigheter som försöker undanhålla medborgare och medier deras rätt till information. Men det är viktigt att också lyfta fram de goda exemplen.

Därför inrättar TU nu ett årligt Offentlighetspris – en utmärkelse och ett hedersomnämnande till den kommun, myndighet eller annan del av den offentliga förvaltningen eller enskild person som verkar där, och som i praktisk handling uppfattas göra sitt bästa för att säkerställa medborgarnas och mediernas insyn och för att offentlighetsprincipen ska fungera.

”Alla medlemmar i TU har möjlighet att nominera den de anser aktivt har bidragit till att främja öppenhet och insyn för medborgare och medier och därmed ha gjort sig förtjänt av TU:s Offentlighetspris. Nomineringarna ska innehålla konkreta exempel på sådana insatser, ” säger Johan Taubert, vd på TU.

”Där makt finns ska också insyn finnas, därför behövs offentlighetsprincipen. Den har tjänat det svenska samhället väl genom åren och en av TU:s viktigaste uppgifter är att värna och stärka offentlighetsprincipen”, säger TU:s ordförande Victoria Svanberg.

Vinnaren utses av TU och kommer att tillkännages i december.

Mer information om Offentlighetspriset och TU finns på TU:s hemsida, www.tu.se.

Kontakt:

Johan Taubert, vd TU – Medier i Sverige, 076-545 24 05

Per Hultengård, jurist TU – Medier i Sverige, 070-815 75 29

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.