Regeringen har i dag lagt fram budgetpropositionen för år 2016.

– TU välkomnar klargörandet av de uppräkningar som tidigare aviserades i vårens presstödsproposition. De är angelägna och det är viktigt att tidnings- och medieföretagen får en hyggligt långsiktig förutsebarhet om spelreglerna. Vi utgår nu från att detta är vad som kommer att gälla, säger Jeanette Gustafsdotter, VD för TU.

– TU välkomnar också att regeringen – om än 13 år efter riksdagsbeslutet – nu sätter ner foten och anger en avvecklingsplan för reklamskatten. Det finns dock ingen anledning att vänta till 2017 med detta. Reklamskatten är en skadlig och konkurrenssnedvridande skatt och bör avvecklas redan nu, säger Jeanette Gustafsdotter.

Kontakt:

Jeanette Gustafsdotter, VD, TU, 070-624 45 56
Per Hultengård, Chefsjurist, TU, 070-815 75 29

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.