I dag har TU yttrat sig om MPRT:s förslag till nya föreskrifter som föreslås ersätta de nuvarande föreskrifterna om mediestöd (MPRTFS 2019:3).

TU varnar för att koppla eventuellt mediestöd till det oberoende självreglerande medieetiska systemet. TU kritiserar också idéen om att myndigheten ska recensera ”ansvarstagande nyhetsförmedling”. 

Sammanfattning 

  • TU konstaterar att de nya föreskrifterna till stora delar innehåller redaktionella förändringar och förtydliganden.
  • TU avstyrker bestämt förslaget i § 2 i föreskrifterna om ”ansvarstagande nyhetsförmedling”
  • TU kritiserar i grunden mediestödsförordningens sammankoppling med det fristående medieetiska systemet och förordar här, tills vidare, ändringar i MPRT:s förslag till föreskrifter.
  • TU ställer sig frågande till innebörden av att stödet till lokal journalistik ska kunna fördelas till ”två eller flera” allmänna nyhetsmedier inom ett och samma område.

Thomas Mattsson, tf vd för TU, säger:

”Tidningsutgivarnas styrelse har diskuterat förslagen från MPRT och konstaterat att här står viktiga intressen emot varandra. Naturligtvis är det stötande om skattemedel används för att sprida vilseledande, falsk information om exempelvis vaccin eller klimatforskning. Samtidigt försvarar TU den viktiga principen om att staten inte ska kvalitetspröva journalistik, särskilt som mediestödsnändens beslut inte kan överklagas. TU avstyrker därför förslaget om bedömning av ’ansvarstagande nyhetsförmedling’ .”

”TU är också kritiskt till den koppling som MPRT föreslår mellan eventuellt mediestöd och det självreglerande medieetiska system som tjänat journalistiken, yttrandefriheten och medborgarna väl sedan 1916. Det finns en uppenbar risk för att medieetiska bedömningar politiseras om friande eller fällande kan påverka möjligheten för mediebolag att få mediestöd.”

Mer info:

Thomas Mattsson: thomas.mattsson@tu.se och 070-728 82 53

Per Hultengård: per.hultengard@tu.se och 070-815 75 29

Remissyttrandet i sin helhet kan hämtas här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.