Regeringen har i dag lagt fram en proposition med förslag om att avtal som ingås genom telefonförsäljning bara ska vara gällande om det görs ett skriftligt godkännande i efterhand. Branschorganisationen TU – Medier i Sverige är kritiskt till förslaget.

– Telemarketing är en viktig försäljningskanal för tidningsbranschen och kravet på skriftligt godkännande i efterhand kommer att ge ett betydande bortfall av ingångna avtal. Inte därför att konsumenten har ändrat sig, utan för att det är besvärligt och krångligt att hålla på och komma ihåg att bekräfta avtal i efterhand, säger Per Hultengård, chefsjurist TU – Medier i Sverige.

– Telemarketing är känsligt och konsumentskyddet är här viktigt. Det finns ett fåtal företag som missbrukat telemarketing som försäljningskanal och mot dem bör inte finnas någon acceptans. Men branschen tar i allt väsentligt ett stort ansvar – särskilt genom systemet med Nix-telefon – och bör inte straffas för att det finns ett fåtal som inte sköter sig. Vi hoppas verkligen att riksdagen under den fortsatta behandlingen modifierar sitt förslag, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige.

Regeringens förslag till ett införande av skriftlighetskrav vid telefonförsäljning.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.