”Native advertising” och andra former av annonsörsbetalt/-sponsrat innehåll i redaktionella medier är en viktig och alltmer betydelsefull affärsintäkt för medieföretagen.

Men det ställer samtidigt krav på tydlighet mot läsare och användare.

Och det finns inga mellanlägen – antingen är det marknadsföring eller så är det inte.

Och då ska detta klargöras tydligt. Ingen ska leva i villfarelse om vad som är vad.

TU:s styrelse har därför – efter ett förankringsarbete bland TU:s medieföretag och mediekoncerner – tagit fram en rekommendation med enhetliga definitioner och rekommendationer, som nu antagits av TU:s styrelse.

– Jag är glad att vi från TU – Sveriges ledande medieorganisation – med denna rekommendation kan visa att vi – och framför allt våra medlemsföretag – här, som på alla andra områden står för etik och tydlighet och är beredda att ta ansvar, säger Jeanette Gustafsdotter, VD för TU – Medier i Sverige.

TU uppmanar medlemsföretagen att följa denna rekommendation.

Rekommendationen kan hämtas här.

Kontakt:

Per Hultengård, chefsjurist TU, 070-815 75 29, per.hultengard@tu.se

 

 

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.